Aukce nemovitosti neboli soutěž o nejlepší nabídku

Aukce je vlastně soutěž o nejlepšího kupce vaší nemovitosti. Někteří lidé se domnívají, že aukce je totéž co dražba. Mezi aukcí a dražbou je však zásadní právní rozdíl, který má dopad i na obchodní stránku prodeje. 

Aukce nemovitosti =  nejlepší nabídka vyhrává

Aukce nemovitosti je spravedlivý a transparentní způsob prodeje v případech, kdy o koupi projeví zájem anebo se předpokládá zájem více zájemců.

Výhody pro prodávající

Prodávající má jistotu, že jeho nemovitost bude prodána zájemci, který předloží nejlepší nabídku. Nejlepší nabídka nemusí automaticky znamenat nabídku nejvyšší ceny, ale celkové podmínky, které zájemce o koupi nemovitosti nabídne. Kromě ceny např. také nabízené termíny realizace, platební podmínky, požadavky na předání nemovitosti eventuálně další nabídky ze strany zájemce. O tom, která nabídka je nejlepší, rozhoduje výhradně prodávající, kterému jsou všechny nabídky předloženy k rozhodnutí.

Výhody pro kupující

Kupujícím pak aukce zajišťuje rovné podmínky při nákupu nemovitosti v případě, že se sejde více zájemců. Nerozhoduje skutečnost, že zájemce přijde na prohlídku nemovitosti první, ale kvalita jeho nabídky. V případě, že se sejde více zájemců o nemovitost, tak nejsou zájemci o koupi tlačeni v konkurenci dalších zájemců k okamžitému rozhodnutí, ale jsou vyzváni k podání nabídek do stanoveného termínu, který zájemcům poskytuje dostatek času na zralé kupní rozhodnutí.

Jak prodej nemovitosti formou aukce probíhá?

  • Připravíme pro vás kompletně podmínky soutěže o vaši nemovitost, vč. tzv. pravidel aukce.
  • Zajistíme údernou propagaci, která přiláká na prohlídku vaší nemovitosti více zájemců.
  • Zájemce o koupi necháme předložit nabídky, za kolik jsou ochotni vaši nemovitost koupit a eventuálně jestli mají nějaké podmínky.
  • Vy si jako prodávající vyberete kupní nabídku a podmínky, které nejvíce vyhovují vašim potřebám.
  • My se poté s vítězem soutěže spojíme a dokončíme celý obchod. To znamená, že s ním dořešíme mj. podmínky financování, zajištění a způsob výplaty kupní ceny na váš účet a další důležité body a tyto podmínky zakotvíme v rezervační smlouvě. Po uzavření třístranné rezervační smlouvy, jejímž účastníkem jste vy jako prodávající, kupující a naše realitní kancelář, pomůžeme kupujícímu zajistit financování u banky a náš právník připraví návrh kupní smlouvy. Jakmile kupující bude mít zajištěně finanční prostředky, uzavřeme kupní smlouvu a tu vložíme na katastrální úřad. Po provedení vkladu vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího vyplatí uschovatel (banka, advokát či notář - podle toho, na čem se s kupujícím dohodnete) peníze na váš účet a současně zajistíme správné předání nemovitosti. Tím bude celý prodej formou aukce dokončen.

Tento článek byl převzat z webových stránek mé domovské realitní kanceláře RE/MAX Alfa (https://www.remaxalfa.cz/aukce-nemovitosti) a upraven pro účely tohoto webu.

Ondřej Kučera, specialista na prodej nemovitostí metodou aukce a certifikovaný realitní makléř RE/MAX Alfa