Blok tip

přidat třídu "block-tip" na vytvořený blok. Daný blok pak dostane stín a odsazení: